مراحل دریافت گواهینامه پایه یک و دو

متقاضی پس از مراجعه به آموزشگاه و ارائه مدارک لازم، ثبت نام کرده و به چشم‌پزشکی و آزمایشگاه تست عدم اعتیاد معرفی می‌گردد. پس از دریافت جواب چشم‌پزشکی و عدم اعتیاد و عودت آن به آموزشگاه مراحل زیر انجام می‌گردد:

الف) آموزش تئوری شامل:

۵ جلسه آئین‌نامه (هر جلسه دو ساعت)

۳ جلسه فنی (هر جلسه دو ساعت)

ب) آموزش عملی شامل

برای پایه یکم:

۸ جلسه آموزش با کامیون

۸ جلسه آموزش با اتوبوس

برای پایه دوم:

۸ جلسه آموزش با کامیونت

۸ جلسه آموزش با مینی بوس

ج) معرفی به آزمایشگاه جهت دریافت جوابیه تست عدم اعتیاد و ارائه آن به آموزشگاه.

پس از طی مراحل بالا و قبولی در آزمون مقدماتی، کاردکس هنرجو صادر شده و جهت آزمون‌های آئین‌نامه، شهر و تپه معرفی می‌گردد. پس از قبولی، تکمیل پرونده و تاییدیه راهور گواهینامه وی صادر خواهد شد.